Hoppa till innehållet
eusl-logo-2-1024x916

European Social Label

Vårt bidrag till sociala och hållbara utmaningar

Care to Change the World

eusl-logo-2-1024x916

Socialt ansvar

Inom European Social Label satsar vi på att motverka utanförskapet i samhället. En form av CSR, Corporate Social Responsibility – modell, som är enkel att applicera och som man kan använda lite som man vill. Vi hjälper företag som vill bidra till en hållbar utveckling, i första hand socialt men även till viss del inom miljöarbetet. Utöver det så engagerar vi oss i sociala projekt som kan stärka både oss, våra medlemmar och samhället i stort. Målsättningen är att driva utvecklingen framåt och skapa en positiv impact och förändring i samhället och i miljön. 

eusl-logo-2-1024x916

Hållbara lösningar

Vi försöker skapa och applicera hållbara lösningar som är så pass enkla att använda att de faktiskt används. 

eusl-logo-2-1024x916

Jämställdhetsansvar

Mångfald, inkludering och jämställdhet är alla avgörande delar för att lyckas skapa en framtida hållbar ekonomi.

eusl-logo-2-1024x916

Välgörenhet till fler

European Social Label delar med sig av både kunskap och kapital och låter fler bli delaktiga i det samhälle vi lever i.

eusl-logo-2-1024x916

Rätt att uttrycka sig

Fler måste ges chansen att få höras och uttrycka sig, oavsett etnicitet, bakgrund eller funktionsvariationer. 

eusl-logo-2-1024x916

Detta är vår affärsmodell

Affärsmodellen är socialt ansvar, på alla de sätt vi kan komma på. För oss själva som för andra. Målsättningen är att skapa omsättning, minska kostnaderna och generera trafik för oss själva så väl som för våra medlemmar. En form av snöboll som växer när vi blir fler. Ett resultat som skapar välmående företag och ett hållbart samhälle på samma gång. En vision att sträva mot är att kunna ersätta vissa myndigheter i både Sverige så väl som EU.

Det här är vårt bidrag till sociala och hållbara utmaningar. Praktiska och enkla lösningar som fungerar i verkligheten. Social integration som en attraktiv produkt och tjänst skapar arbetstillfällen och minskar utanförskapet. Affärsmodellen är bred och appliceras på fem divisioner med olika inriktningar, men det är som helhet de skapar något unikt. 

eusl-logo-2-1024x916

Varmt välkommen att kontakta European Social Label Vi vill alltid höra ifrån dig